Tuesday, 27 August, 2013

പുഴ

പുഴ
= = =
കേരളത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ്‌ പുഴ
പുഴയിൽ പൊന്ന് നിളാനദി
എത്ര സുന്ദരം ഈ പുഴ
പ്രകൃതി മനോഹരമാം പുഴ
പുഴയിലെ ഓളങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ
കുരുന്നുകൾ കടലാസ്സു വള്ളമിട്ടു കളിക്കുന്നു
എത്ര ശാന്തമാണ്‌ ഈ പുഴ
പുഴക്കരയിൽ ഒരു അമ്പലമുണ്ടെങ്കിൽ
എത്ര സുന്ദരം
ഐശ്വര്യമാണ്‌ പുഴ
ദേവതകളുടെ കുടീരമാണ്‌ പുഴ
പ്രകൃതി രമണീയമാണ്‌ പുഴ
= = = =

മാളവിക

No comments: